maxresdefault 1 01

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG THỰC THEO THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary là công ty đã phát triển ra phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ công chứng mang tên phần mềm công chứng Dotary. Không những luôn hỗ trợ các văn phòng công chứng và người dùng trong các hoạt động nghiệp vụ công chứng. Dotary còn …

MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHỨNG THỰC THEO THÔNG TƯ 01/2020/TT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP Read More »