8536da34 158c 4161 b26e 818231f3358d

4 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG GIẤY TỜ, TÀI LIỆU

4 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG GIẤY TỜ, TÀI LIỆU Cá nhân khi có nhu cầu có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong giấy tờ, tài liệu theo quy định. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào yêu cầu này cũng được chấp nhận …

4 TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ TRONG GIẤY TỜ, TÀI LIỆU Read More »