Hop Dong Mua Ban Nha 01

KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT AI LÀ NGƯỜI PHẢI TRẢ PHÍ CÔNG CHỨNG?

KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT AI LÀ NGƯỜI PHẢI TRẢ PHÍ CÔNG CHỨNG? Khi mua bán nhà đất, ngoài thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ thì phải nộp phí, thù lao công chứng. Để biết ai phải nộp phí công chứng khi mua bán nhà đất hãy xem quy định sau. Phí …

KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT AI LÀ NGƯỜI PHẢI TRẢ PHÍ CÔNG CHỨNG? Read More »