ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ DOTARY PRO

Gói dùng thử 7 ngày

FREE
 • Không giới hạn chức năng

Gói tháng V1 - TT1

199,000 VNĐ
199000
Tháng
 • 250 hồ sơ (*)
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn cơ bản V1 (***)
 • Hơn 650 mẫu hợp đồng tùy chỉnh (**)
  và 25 loại tờ khai liên quan
 • 10 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị

Gói tháng V2 - TT2

299,000 VNĐ
299000
Tháng
 • 300 hồ sơ (*)
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn hợp đồng nâng cao V2 (***)
 • Hơn 650 mẫu hợp đồng tùy chỉnh (**)
  và 25 loại tờ khai liên quan
 • 20 người dùng nghiệp vụ trong đơn vị

Gói tháng V3 - TT3

499,000 VNĐ
499000
Tháng
 • 350 hồ sơ (*)
 • Hỗ trợ 24/7
 • Bộ soạn hợp đồng nâng cao V2 V3 (***)
 • Hơn 670 mẫu hợp đồng tùy chỉnh (**)
  và 25 loại tờ khai liên quan
 • Số người dùng nghiệp vụ không giới hạn

Hướng dẫn đăng ký và sử dụng: Link hướng dẫn tại đây.

(*) Có thể mua thêm gói 100 hồ sơ chỉ 100,000 VNĐ đối với khách hàng đang sử dụng gói VIP mà có nhu cầu mở rộng số lượng hồ sơ.

(**) Mẫu các hợp đồng có thể chỉnh theo ý của văn phòng trong thực tế.

(***) Bảng so sánh bộ soạn thảo 3 phiên bản.

So sang bang go 1
Developed by AlphaMedia
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay

Đăng ký sử dụng