QUY ĐỊNH THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

QUY ĐỊNH THU HỒI GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

Quy định thu hồi giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng. Điều kiện và thủ tục thu hồi giấy phép hoạt động của văn phòng công chứng.

Trong một số trường hợp nhất định, Văn phòng công chứng sẽ bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của mình.

DO

Thủ tục thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng như sau:

1, Cơ sở pháp lý

–  Luật Công chứng sửa đổi bổ sung 2014;

Nghị định 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Công chứng.

2, Điều kiện thực hiện:

– Văn phòng công chứng bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động trong các trường hợp sau:

+ Trong thời hạn sáu (06) tháng, kể từ ngày được cấp Giấy đăng ký hoạt động mà Văn phòng công chứng không hoạt động hoặc Văn phòng công chứng không hoạt động liên tục từ ba (03) tháng trở lên;

+ Văn phòng công chứng không còn công chứng viên vì công chứng viên là Trưởng Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập hoặc tất cả các thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập bị miễn nhiệm hoặc chết.

+ Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

3, Hồ sơ của thủ tục: Chưa quy định cụ thể

4, Trình tự tiến hành:

Bước 1: Sở Tư pháp ra quyết định thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Văn phòng công chứng thuộc một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

Bước 2: Sở Tư pháp có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về việc thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan Công an thành phố, UBND huyện, quận, UBND dân xã, phường, thị trấn nơi Văn phòng công chứng đặt trụ sở.

5, Thẩm quyền giải quyết: Sở Tư pháp

6, Thời hạn giải quyết: Không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày Văn phòng công chứng thuộc một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy đăng ký hoạt động.

7, Lệ phí (nếu có): Không

Theo Luật Dương Gia

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Lầu 2, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Trang web: http://dotary.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dotary.vn

Dotary

Dotary

Dotary là phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp chuyên dụng phục vụ trong hoạt động công chứng và thừa phát lại.

Bình luận

Đăng ký sử dụng phần mềm doatry

Developed by AlphaMedia
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay

Đăng ký sử dụng