CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Theo nghị định 02/2022/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 06/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, trong đó quy định cụ thể về điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Cùng tìm hiểu ngay bài viết sau đây:

1. Nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Căn cứ khoản 19 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định, có thể hiểu Nhà ở hình thành trong tương lai là nhà ở đang trong quá trình đầu tư xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Mặt khác, Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 cũng quy định rõ: Nhà, công tình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

2. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là gì?

Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán nhà chưa có tại thời điểm hợp đồng được giao kết. Như vậy, tại thời điểm giao kết hợp đồng, việc phát triển nhà ở thương mại chưa được hoàn thành hoặc nhà ở riêng lẻ của gia đình, cá nhân chưa được xây dựng hoặc chưa được xây dựng xong.

3. Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai hay chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong lai là hợp đồng dân sự liên quan đến 3 bên, gồm bên mua, bên bán và chủ đầu tư. Do đối tượng mua bán là tài sản hình thành trong tương lai nên điều kiện và thủ tục khác biệt so với việc mua bán nhà đất đã có giấy chứng nhận.

4. Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

Điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (hợp đồng mua bán, thuê) gồm:

  • Có hợp đồng mua bán, thuê mua được lập theo quy định về điều kiện hợp đồng kinh doanh bất động sản Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP, trong trường hợp các bên đã ký hợp đồng trước ngày 1/3/2022 thì phải có hợp đồng đã ký kết.
  • Chưa nộp hồ sơ đề nghị cơ quan Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Không có tranh chấp, khiếu kiện về hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng.
  • Nhà, công trình xây dựng không thuộc diện bị kê biên, thế chấp để đảm bảo cho việc thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trừ khi được bên nhận thế chấp đồng ý.

Trên đây là các thông tin chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà đất hình thành trong tương lai, hy vọng thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn.

Mẫu văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo hướng dẫn tham khảo tại TẠI ĐÂY.

Nguồn Thư viện pháp luật

Xem thêm: Hợp đồng tặng, cho, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có được hủy không?

Đăng ký dùng thử phần mềm công chứng tại http://demo.dotary.org

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Block 1- Tầng Trệt Tòa Nhà Thanh Niên 41 Cách Mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phone: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan