Thủ Tục Thay Đổi Địa Chỉ Công Ty: Tìm Hiểu Quy Trình Pháp Lý

Trong quá trình hoạt động, bạn có thể sửa đổi địa chỉ công ty của mình. Để giúp độc giả hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty bài viết này sẽ tóm tắt tất cả các chi tiết dưới đây.

Quy định về địa chỉ trụ sở chính của công ty

Quy định pháp luật về địa chỉ trụ sở đăng ký: Theo quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020:

Trụ sở chính của công ty nằm trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của công ty và được xác định căn cứ vào địa giới đơn vị hành chính; bao gồm số điện thoại, số fax và email (nếu có).

Địa chỉ trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định theo số nhà, đường xe chạy, ngõ, đường bộ hoặc thôn, ấp, xã, khu phố, thị trấn, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh hoặc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty phải bao gồm số điện thoại, số fax và địa chỉ email (nếu có). .

Quy định liên quan đến địa điểm đặt địa chỉ trụ sở đăng ký của công ty: Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 80 Nghị định 96/2015/ND-CP Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở 2014: Trường hợp: Nếu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký của công ty được cấp ghi rõ trụ sở chính là tòa nhà chung cư hoặc nhà tập thể thì công ty phải thực hiện các bước cần thiết để thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa điểm khác.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cập nhật 2023

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty, trụ sở đăng ký được thực hiện trong 2 trường hợp:

Thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh trên cùng xã, huyện, thành phố, tỉnh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ kinh doanh

Để thay đổi địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, bạn phải chuẩn bị hồ sơ gồm đầy đủ các giấy tờ sau:

 • Thông báo thay đổi trụ sở đăng ký hoặc địa chỉ của công ty sang địa điểm khác trên địa bàn đô thị, thị trấn, đô thị hiện tại.
 • Quyết định thay đổi, chuyển trụ sở công ty
 • Nếu là công ty có hai thành viên trở lên (Công ty hợp danh; SARL từ 2 thành viên trở lên; Công ty cổ phần) thì phải nhận được sự đồng ý của các thành viên trong việc phát triển và di dời trụ sở chính. văn phòng Chính. Nó được thể hiện thông qua biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị.
 • Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho một cá nhân hoặc dịch vụ thì phải có giấy ủy quyền.
 • Các tài liệu liên quan khác.

Hồ sơ xin việc bao gồm những gì? Mua ứng dụng ở đâu?

Bước 2: Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh

Nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

 • Trường hợp 1: Nếu hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính không đáp ứng yêu cầu thì phải hoàn thiện, điều chỉnh theo hướng dẫn của nhân viên.
 • Trường hợp 2: Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ theo quy định và gửi giấy hẹn trả kết quả

Bước 3: Nhận kết quả từ Sở Kế hoạch và Đầu tư

Người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền nhận kết quả từ cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian được tính theo ngày ghi trên phiếu hẹn trả kết quả.

 • Trường hợp 1: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;
 • Trường hợp 2: Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc phát sinh vấn đề khác sẽ bị từ chối. Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do và hướng dẫn thêm việc điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ.

Mua hồ sơ xin việc ở đâu và bao gồm những gì? | Hiệu ứng văn bản

Bước 4: Công bố thông tin công ty/doanh nghiệp

Doanh nghiệp đăng thông báo trên https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/ Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sang quận, huyện hoặc thành phố khác

Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, công ty phải hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc di chuyển với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Vì vậy, doanh nghiệp phải thực hiện các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ lên cơ quan thuế cũ để quyết toán thuế

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai chính quy hóa thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST;
 • Bản sao không cần chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của các đơn vị trực thuộc hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu hiển thị thông tin. Chữ ký thuế trên các tài liệu này đã thay đổi.

Thật vậy, một số cơ quan quản lý thuế yêu cầu các yếu tố bổ sung:

 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của thành viên hợp danh đối với công ty cổ phần. quan hệ đối tác;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty.

Tiếp theo, quyết toán hóa đơn nếu công ty sử dụng hóa đơn như sau:

 • Gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong quý này cho đến thời điểm chuyển trụ sở chính;
 • Nhóm chính thức và nợ sẽ xem xét tất cả các báo cáo hóa đơn và các khoản nợ của công ty. Trường hợp có vi phạm, người phát ngôn báo chí sẽ lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ hợp lệ (nếu chưa quyết toán hóa đơn, công nợ thì thời gian quyết toán sẽ được kéo dài), công ty nhận được thông báo chuyển địa điểm của người nộp thuế – mẫu số 09-MST tại Bộ phận một cửa.

4 câu hỏi thường gặp khi chuẩn bị hồ sơ du học Mỹ

Bước 2. Thực hiện thủ tục sửa đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh

Hồ sơ bao gồm:

 • Mẫu 09-MST do cơ quan thuế ban hành;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của thành viên hợp danh đối với công ty cổ phần. quan hệ đối tác;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Giấy ủy quyền thực hiện các thủ tục thay đổi trụ sở chính của công ty.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc.

Bước 3: Nếu con dấu công ty có thông tin địa chỉ cũ thì phải khắc lại con dấu

Bước 4: Thông báo với cơ quan quản lý thuế về việc thay đổi trụ sở đăng ký

Cách thức thông báo với cơ quan quản lý thuế về việc thay đổi trụ sở đăng ký và các vướng mắc liên quan đến việc sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT):

 • Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế quận mới. Hồ sơ bao gồm:
 • Quyết định quyết toán chuyển thuế về quận/huyện do Cục Thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ ban hành;
 • Mẫu 08-MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ sang quận mới;
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đầu tư cho dự án đầu tư như thế nào?

Doanh nghiệp nên làm gì sau khi thay đổi địa chỉ?

Sau khi thay đổi địa chỉ doanh nghiệp, bạn cần thực hiện một số bước quản trị nhất định để cập nhật các thông tin liên quan và đảm bảo tính hợp pháp của doanh nghiệp. Dưới đây là các bước chính:

 • Thông báo thay đổi địa chỉ: Trước hết bạn phải thông báo việc thay đổi địa chỉ công ty của mình tới các cơ quan có thẩm quyền như Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, ngành quản lý. hãng. (giá như).
 • Thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh: Về việc đăng ký kinh doanh, bạn cần thay đổi thông tin địa chỉ đăng ký kinh doanh. Thông tin này cần được cập nhật với Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan quản lý ngành (tùy theo quy định của địa phương).
 • Cập nhật thông tin thuế: Việc thay đổi địa chỉ doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến thông tin thuế của bạn. Hãy nhớ cập nhật địa chỉ mới của bạn cho mục đích thuế với cơ quan thuế địa phương. Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ của công ty dịch vụ thuế, vui lòng thông báo để họ có những thay đổi tương ứng.
 • Sửa đổi hợp đồng thuê: Nếu bạn đã thuê một địa điểm mới, hãy xem xét sửa đổi hoặc khôi phục hợp đồng thuê dựa trên địa chỉ mới.
 • Thông báo cho đối tác kinh doanh: Liên hệ với đối tác kinh doanh, khách hàng và nhà cung cấp để thông báo cho họ về việc thay đổi địa chỉ công ty.
 • Cập nhật tài liệu công ty: Đảm bảo rằng tất cả tài liệu của công ty, chẳng hạn như giấy chứng nhận đăng ký công ty, giấy phép kinh doanh và hồ sơ công ty, đã được cập nhật địa chỉ mới.
 • Thay đổi đối với trang web và tài liệu tiếp thị của bạn: Nếu bạn sử dụng trang web hoặc tài liệu tiếp thị, hãy cập nhật thông tin địa chỉ doanh nghiệp của bạn để phản ánh vị trí mới.

Điều kiện chuyển nhượng thương hiệu độc quyền

Nên thuê công ty luật ở đâu uy tín, chất lượng?

Công ty TNHH Dịch vụ Thuế và Tư vấn Luật 24h là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực Kế toán – Luật – Thuế Doanh nghiệp tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ thay đổi địa chỉ trên giấy phép kinh doanh, thay đổi địa chỉ công ty,… Được thành lập từ năm 2011 cho đến nay và với hơn 11 năm phát triển, chúng tôi tự hào về sự phát triển mạnh mẽ và khẳng định được vị thế thương hiệu của mình.

Với phương châm “Độc lập – Tin cậy – Hiệu quả – Khách quan”, chúng tôi không ngừng lắng nghe và nỗ lực cải tiến dịch vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn thể hiện tầm nhìn và định hướng của chúng tôi hướng tới chất lượng dịch vụ.

Dịch vụ Thuế 24h xin gửi lời cảm ơn chân thành và nồng nhiệt nhất tới quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong thời gian qua! Chúng tôi tin rằng với sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng, chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Thông tin liên lạc:

 • Đại chỉ: Tầng 6 tòa nhà số 392 Nguyễn Thị Đặng, Phường Hiệp Thành, Quận 12
 • Hotline: 0916.707.744
 • Email: dichvuthue24h@gmail.com
 • MST : 0317562865

Hy vọng bài viết sẽ hữu ích giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty. Hãy theo dõi website của chúng tôi để cập nhật thêm các thông tin hữu ích nhé!

Bài viết liên quan