NGĂN CHẶN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG: CẦN SỚM XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG

Trong hoạt động công chứng việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng thông tin về hợp đồng, giao dịch liên quan đến các giao dịch và hướng dẫn việc quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu công chứng là một biện pháp bảo vệ, ngăn ngừa các rủi ro cho công chứng viên nói riêng và hoạt động công chứng nói chung đối với việc chứng nhận một giao kết hợp đồng, giao dịch đúng quy định.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng sẽ góp phần bảo đảm an toàn pháp lý, hạn chế rủi ro cho việc công chứng các hợp đồng, giao dịch. Cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Theo điều 62, Luật Công chứng năm 2014 thì UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu công chứng bao gồm các thông tin về nguồn gốc tài sản, tình trạng giao dịch của tài sản và các thông tin về biện pháp ngăn chặn được áp dụng đối với tài sản có liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng; ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng. Một cách đơn giản, với cơ sở dữ liệu công chứng nói trên thay vì người dân phải tự tìm hiểu thông tin với tài sản mình cần giao dịch thì nay chỉ bằng thao tác đơn giản, công chứng viên sẽ giúp họ có thông tin chính xác về việc đó. Với cơ sở dữ liệu công chứng này, người dân có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các giao dịch mà không lo bị lừa hay bị do thiếu thông tin.

Cơ sở dữ liệu công chứng nếu được triển khai thực hiện thì sẽ liên thông kết nối trong toàn hệ thống, chia sẻ với các ngành như Tài nguyên và Môi trường và các ngành khác có liên quan để sử dụng chung. Cùng với cơ sở dữ liệu công chứng có tác dụng công khai, minh bạch tình trạng pháp lý của tài sản, công chứng viên sẽ giúp người dân sàng lọc các giao dịch hợp pháp.

Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công chứng tại nhiều địa phương chưa được triển khai thực hiện. Đa số các địa phương chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thông tin về bất động sản, chưa có sự kết nối, chia sẻ thông tin bài bản giữa các tổ chức hành nghề công chứng với nhau và giữa các tổ chức hành nghề công chứng với văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về tài sản giao dịch; chưa tạo được cơ chế liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và nhà khi thực hiện các thủ tục hành chính đối với các giao dịch về bất động sản. Đã dẫn đến tình trạng rủi ro trong hoạt động công chứng như một tài sản giao dịch nhiều lần được công chứng ở nhiều tổ chức hành nghề công chứng khác nhau, hạn chế các rủi ro, phòng ngừa tranh chấp trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch.

Việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan, về lâu dài cần phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin về các giao dịch, hợp đồng đã thực hiện công chứng trong phạm vi địa phương, dữ liệu thông tin ngăn chặn về giao dịch bất động sản, thực hiện các biện pháp liên thông giữa tổ chức hành nghề công chứng với cơ quan đăng ký bất động sản và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Ngoài ra, còn có sự kết nối với UBND cấp xã để chia sẻ thông tin về những hợp đồng, giao dịch về bất động sản đã công chứng, chứng thực; đồng thời, cần ban hành quy chế khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trong phạm vi của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động công chứng; bên cạnh đó, tiến tới nối mạng toàn quốc để tăng cường tính chuyên nghiệp, hiệu quả và an toàn của hoạt động công chứng.

Theo SỞ TƯ PHÁP QUẢNG BÌNH

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

DOTARY là phần mềm chuyên dụng phục vụ trong hoạt động công chứng. DOTARY giúp cho Công chứng viên, các tổ chức công chứng, thư ký nghiệp vụ và các tổ chức, cơ quan có liên quan, phối hợp kiểm soát thông tin công chứng theo quy định pháp luật và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ công chứng khác, nhằm đảm bảo cho hoạt động công chứng được thực hiện an toàn và đúng pháp luật.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Tầng trệt Trung tâm Việc làm Thanh niên, số 41 Cách Mạng Tháng 8 , Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

  • Phone: 0907.765235
  • Email: info@dotary.vn
  • Website: https://dotary.vn/
Bài viết liên quan