Phúc Đáp Là Gì? Cách Soạn Thảo Công Văn Phúc Đáp Chi Tiết Nhất

Phúc đáp là gì ? Thư phản hồi là gì? Phương pháp viết thư phản hồi? Để giải đáp những thắc mắc này, mời độc giả theo dõi bài viết chi tiết dưới đây.

Phúc đáp là gì ?

Phúc đáp là việc trả lời bằng công văn, công văn đối với một số vấn đề mà cơ quan có thẩm quyền nêu ra đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Tìm hiểu về công văn phúc đáp

Công văn phúc đáp là gì?

Công văn trả lời là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trả lời câu hỏi/câu hỏi mà người có thẩm quyền nêu ra/yêu cầu của người thực hiện công văn. Nó cũng có thể là sự phản hồi bằng văn bản khi nhận được một văn bản khác từ người hoặc tổ chức khác.

Đối với cơ quan nhà nước, thư trả lời được coi là một trong những phương tiện liên lạc chính thức của cơ quan nhà nước với cấp trên, cấp dưới và công dân.

Câu trả lời là gì ? Cách viết thư phản hồi

Đặc điểm của công văn phúc đáp

  • Thư phản hồi thực chất không phải là một văn bản pháp luật. Vì vậy, trình tự, thủ tục ban hành văn bản phản hồi khá đơn giản, nhanh chóng và phù hợp với những trường hợp cần giải quyết vấn đề cấp bách.
  • Thư phản hồi được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính xác hơn là kinh tế, văn hóa, chính trị, pháp lý, v.v. Vì vậy, thư trả lời cũng có nhiều hình thức khác nhau để phù hợp với mục đích của đối tượng gửi.
  • Văn bản trả lời không nhất thiết phải do một đơn vị, cơ quan, tổ chức, công ty ban hành mà có thể do chủ thể là thể nhân ban hành nếu văn bản quy phạm pháp luật hoặc điều lệ của tổ chức, công ty quy định. của người này.
  • Văn bản trả lời không có hiệu lực cưỡng chế nên văn bản trả lời sẽ hết hiệu lực khi đối tượng đã hoàn thành và giải quyết được các nhiệm vụ thực tế nêu trong văn bản trả lời.
  • Thư phản hồi không được áp dụng rộng rãi mà chỉ áp dụng cho chủ đề này và công việc này. Đặc biệt đối với các thư phản hồi có chứa hướng dẫn. Nếu xảy ra sự cố tương tự mong muốn được giải quyết, các bên có trách nhiệm có trách nhiệm tìm kiếm lời khuyên ngay từ đầu.

Cách soạn thảo công văn phúc đáp

Lời mở đầu:

Kính gửi: [Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dự định gửi công văn/địa điểm sẽ nhận]

Theo công văn số … ngày … / … / … của ……… liên quan đến vụ việc [tóm tắt nội dung phát sóng ở công văn trước].

Nội dung:

Chúng tôi xin phản hồi như sau:

  • Nêu rõ nội dung phản hồi, hoặc nội dung phản hồi để cơ quan, đơn vị nhận được phản hồi hiểu rõ và có căn cứ thực hiện yêu cầu hoặc phản hồi.
  • Nếu không hoặc không thể trả lời, vui lòng đưa ra lý do hợp lý (có thể không đủ dữ liệu để trả lời các câu hỏi được đặt ra).

Kết thúc: Sau khi nhận được công văn này, nếu có điểm nào chưa rõ, xin [tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, người nhận công văn] cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng đáp ứng thêm.

Hy vọng qua bài viết này bạn đọc sẽ hiểu rõ “thư phúc đáp là gì” cũng như cách viết thư phúc đáp như thế nào.

Bài viết liên quan