06 MẪU LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN ÁP DỤNG TỪ 26/3/2021

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Lời chứng của công chứng viên là một trong các bộ phận của văn bản công chứng. Theo đó, ban hành kèm Thông tư này là 06 mẫu lời chứng mới sẽ áp dụng từ ngày 26/3/2021 – ngày Thông tư này chính thức có hiệu lực.

06 mẫu lời chứng của công chứng viên bao gồm:

  1. Mẫu lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng giao dịch (Mẫu TP-CC-21); 
  2. Mẫu lời chứng đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng để ký hợp đồng (Mẫu TP-CC-22);
  3. Mẫu lời chứng đối với di chúc và và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc (Mẫu TP-CC-23);
  4. Mẫu lời chứng đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản (Mẫu TP-CC-24);
  5. Mẫu lời chứng đối với văn bản từ chối nhận di sản (Mẫu TP-CC-25);
  6. Mẫu lời chứng đối với bản dịch (Mẫu TP-CC-26).

Theo đó:

– Lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng, giao dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ, tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; chứng nhận người tham gia hợp đồng, giao dịch hoàn toàn tự nguyện, có năng lực hành vi dân sự, mục đích, nội dung của hợp đồng, giao dịch không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ trong hợp đồng, giao dịch đúng là chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của người tham gia hợp đồng, giao dịch; trách nhiệm của công chứng viên đối với lời chứng; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

– Công chứng viên không được đưa vào lời chứng những nội dung nhằm trốn tránh, giảm bớt trách nhiệm của mình hoặc nội dung vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội.

Theo Thư Viện Pháp Luật

Các biểu mẫu này được cập nhật miễn phí trên phần mềm công chứng Dotary. Đăng ký dùng thử tại http://demo.dotary.org.

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Block 1- Tầng Trệt Tòa Nhà Thanh Niên 41 Cách Mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phone: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan