29 MẪU GIẤY TỜ, SỔ SÁCH TRONG THÔNG TƯ 01/2021/TT-BTP ÁP DỤNG TỪ 26/3/2021 (PHẦN 3)

29 MẪU GIẤY TỜ, SỔ SÁCH TRONG THÔNG TƯ 01/2021/TT-BTP ÁP DỤNG TỪ 26/3/2021 (PHẦN 3)

Ngày 03/02/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng 2014.

29 mẫu giấy tờ

Ảnh minh họa biểu mẫu

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BTP là 29 mẫu giấy tờ, sổ sẽ áp dụng kể từ 26/03/2021, thay thế cho các mẫu giấy tờ, sổ ban hành kèm theo Thông tư 06/2015/TT-BTP. Theo đó, các mẫu giấy tờ, sổ sử dụng trong công chứng, cụ thể như sau:

  1. Mẫu TP-CC-21: Mẫu lời chứng của công chứng viên áp dụng chung đối với hợp đồng giao dịch  (Tải về);
  2. Mẫu TP-CC-22: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với hợp đồng ủy quyền trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng (Tải về);
  3. Mẫu TP-CC-23: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với di chúc và Văn bản sửa đổi/bổ sung di chúc (Tải về);
  4. Mẫu TP-CC-24: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản thỏa thuận phân chia di sản/văn bản khai nhận di sản (Tải về);
  5. Mẫu TP-CC-25: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với văn bản từ chối nhận di sản (Tải về);
  6. Mẫu TP-CC-26: Mẫu lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch (Tải về);
  7. Mẫu TP-CC-27: Sổ công chứng hợp đồng, giao dịch (Tải về);
  8. Mẫu TP-CC-28: Sổ công chứng bản dịch (Tải về);
  9. Mẫu TP-CC-29: Sổ theo dõi việc sử dụng lao động  (Tải về).

Xem lại các mẫu giấy tờ phần 1 tại https://dotary.vn/29-mau-giay-to-so-sach-trong-thong-tu-01-2021-tt-btp-ap-dung-tu-26-3-2021-phan-1/.

Xem thêm các mẫu giấy tờ Phần 2 tại https://dotary.vn/29-mau-giay-to-so-sach-trong-thong-tu-01-2021-tt-btp-ap-dung-tu-26-3-2021-phan-2/.

Theo Thư Viện Pháp Luật

Các biểu mẫu này được cập nhật miễn phí trên phần mềm công chứng Dotary. Đăng ký dùng thử tại http://demo.dotary.org

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Lầu 2, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Trang web: http://dotary.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dotary.vn

Dotary

Dotary

Dotary là phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp chuyên dụng phục vụ trong hoạt động công chứng và thừa phát lại.

Bình luận

Đăng ký sử dụng phần mềm doatry

Developed by AlphaMedia
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay

Đăng ký sử dụng