BIỂU MẪU BÁO CÁO, THỐNG KÊ LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

BIỂU MẪU BÁO CÁO, THỐNG KÊ LĨNH VỰC BỔ TRỢ TƯ PHÁP

* Các tổ chức hành nghề công chứng:

– Báo cáo theo mẫu số: TP-CC-06 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp; (Tải về)

– Thống kê theo mẫu số 32a/BTP/BTTP/CC ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

 * Các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp:

– Báo cáo theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010; (Tải về)

Thống kê theo mẫu số 34c/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện:

– Báo cáo theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010; (Tải về)

screenshot 1630752823

Ảnh minh họa

– Thống kê theo mẫu số 34a/BTP/BTTP/ĐGTS ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013;

* Các tổ chức giám định tư pháp:               

– Thống kê theo mẫu số 33a/BTP/BTTP/GĐTP ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013; (Tải về)

* Các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất:

– Thống kê theo mẫu số 28b/BTP/ĐKQGGDBĐ ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013; (Tải về)

* Đoàn Luật sư tỉnh:

– Thống kê theo mẫu số 30a/BTP/BTTP/LSTN ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013; (Tải về)

* Các Trung tâm tư vấn pháp luật:

– Báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh (Mẫu TP-TVPL-13 của Thông tư 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010) (Tải về).

Theo Thư Viện Pháp Luật

Các biểu mẫu này được cập nhật miễn phí trên phần mềm công chứng Dotary. Đăng ký dùng thử tại http://demo.dotary.org

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Lầu 2, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Trang web: http://dotary.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/dotary.vn

Dotary

Dotary

Dotary là phần mềm chuyên cung cấp các giải pháp chuyên dụng phục vụ trong hoạt động công chứng và thừa phát lại.

Bình luận

Đăng ký sử dụng phần mềm doatry

Developed by AlphaMedia
Bản đồ
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay

Đăng ký sử dụng