CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN HAI NGƯỜI Ở HAI NƠI KHÁC NHAU THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay vì nhiều lý do khác nhau như bận công việc, lý do sức khỏe, khoảng cách địa lý… việc đại diện theo ủy quyền là rất phổ biến. Đặc biệt Hợp đồng ủy quyền mà bên ủy quyền và bên được ủy quyền ở hai nơi khác nhau không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng đang được áp dụng rất nhiều trên thực tế. Vậy việc công chứng hợp đồng hai người ở hai nơi khác nhau thực hiện như thế nào?

Hình thức ủy quyền

Trên thực tế hiện nay, việc ủy quyền được tồn tại chủ yếu dưới hình thức văn bản, là Giấy ủy quyền và Hợp đồng ủy quyền.

Giấy ủy quyền, có thể coi là hình thức ủy quyền đơn phương, không cần có sự có mặt của người được ủy quyền. Người được ủy quyền có thể đồng ý hoặc không đồng ý thực hiện các nội dung công việc trong giấy ủy quyền. Việc lập giấy ủy quyền thường liên quan tới các công việc ủy quyền không có thù lao, chủ yếu dựa vào uy tính và không quá ràng buộc trách nhiệm giữa các bên. Giấy ủy quyền là một hình thức ủy quyền được thừa nhận rộng rãi nhưng không có văn bản nào quy định cụ thể.

Công chứng hợp đồng ủy quyền hai người ở hai nơi khác nhau thực hiện như thế nào?

Theo quy định, hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, quy định rõ các điều khoản trong hợp đồng này, gồm nội dung công việc, quyền và nghĩa vụ của các bên, thỏa thuận trả thù lao nếu có hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp đồng ủy quyền cần sự có mặt của cả hai bên là bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền để xác nhận.

Căn cứ Khoản 2 Điều 55 Luật công chứng 2014 quy định về: Công chứng hợp đồng ủy quyền như sau:

Trong trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền không thể cùng đến một tổ chức hành nghề công chứng thì bên ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng hợp đồng ủy quyền; bên được ủy quyền yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền này, hoàn tất thủ tục công chứng hợp đồng ủy quyền.

Như vậy, theo quy định trên do việc ủy quyền hai người ở hai nơi khác nhau không cùng nơi cư trú thì người ủy quyền đến tổ chức hành nghề công chứng nơi cư trú hiện tại để công chứng hợp đồng ủy quyền. Sau đó, người ủy quyền chuyển hợp đồng đã được công chứng (có thể theo đường bưu điện) cho bên kia để họ đến tổ chức hành nghề công chứng nơi họ cư trú công chứng tiếp vào bản gốc hợp đồng ủy quyền.

Theo Luật Việt Nam

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Block 1- Tầng Trệt Tòa Nhà Thanh Niên 41 Cách Mạng Tháng 8, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Phone: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan