ĐIỀU KIỆN CẤP SỔ ĐỎ CHO NGƯỜI XIN CẤP LẦN ĐẦU

Trong bài viết trước, Dotary đã cho bạn biết được những hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị trước khi đi xin cấp sổ đỏ. Hôm nay, Dotary sẽ dành một bài viết để nói về điều kiện để được cấp sổ đỏ. Sổ đỏ, sổ hồng hay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một trong những vấn đề luôn được người dân quan tâm. Mỗi cá nhân, hộ gia đình có đất thuộc quyền sử dụng của mình nếu đủ các điều kiện theo Luật đất đai 2013 sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đai làm căn cứ căn cứ pháp lý để đảm bảo thực hiện các quyền của người sử dụng như chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, cho thuê, xây dựng…

Sổ đỏ là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 – sau đây gọi tắt là Sổ đỏ).

Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu.

Để được cấp sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải có đầy đủ điều kiện theo Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 01/2017/NĐ-CP điều kiện cấp sổ đỏ bao gồm: Đất có giấy tờ về sử dụng đất, đất không có giấy tờ và đất lấn, chiếm, được giao không đúng thẩm quyền. Vì thế mà điều kiện cấp sổ đỏ cũng chia ra làm 3 nhóm:

Nhóm 1: Có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Theo quy định tại điều 100 Luật đất đai 2013 quy định trường hợp cấp sổ đỏ đối với đất đang được hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có sử dụng có giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất;

Trường hợp thứ nhất: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có giấy tờ về quyền sử dụng đất mang tên mình.

Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993 (ngày Luật Đất đai 1993 có hiệu lực);

– Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất như: Bằng khoán điền thổ; Văn tự mua bán nhà ở…

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 như: Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18/12/1980; Biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp…

Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có giấy tờ về quyền sử dụng đất mang tên người khác.

– Ngoài các giấy tờ tại trường hợp thứ nhất, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải cung cấp thêm giấy tờ về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thời điểm trước ngày 01/07/2014.

Trường hợp thứ ba: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng đất theo các giấy tờ khác.

– Các giấy tờ này bao gồm: bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành.

Trường hợp thứ tư: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01/07/2014.

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến ngày 01/07/2014 sẽ được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Nhóm 2: Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Điều 101 Luật đất đai quy định về các trường hợp cấp sổ đỏ khi chưa có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Trường hợp thứ nhất:Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất.

Trường hợp thứ hai: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên, hộ gia đình, cá nhân sẽ được cấp sổ đỏ nhưng phải nộp tiền sử dụng đất.

Nhóm 3: Đất lấn, chiếm, được giao không đúng thẩm quyền.

– Đây là trường hợp khó được cấp sổ đỏ nhất vì là các trường hợp mà thời điểm lấn, chiếm hoặc giao đất thì vi phạm pháp luật về đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, lâu dài nên phải đáp ứng điều kiện rất chặt chẽ;

– Chỉ những hành vi lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2014 mới được cấp hoặc xem xét cấp sổ đỏ; nếu xảy ra sau ngày 01/7/2014 sẽ bị xử lý, đất lấn, chiếm hoặc được giao không đúng thẩm quyền sẽ bị thu hồi.

Qua Luật đất đai 2013 chắc hẳn bạn đã biết rõ được những điều kiện để được cấp sổ đỏ, sổ hồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là như thế nào. Nắm rõ được những điều kiện bạn sẽ chuẩn bị đầy đủ và tiết kiệm được thời gian quá trình làm thủ tục xin cấp sổ đỏ của mình hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Tầng trệt Trung tâm Việc làm Thanh niên, số 41 Cách Mạng Tháng 8 , Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Phone: 0907765235 (Hotline)

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan