Thông Tin Phân Biệt Giữa Chứng Thực Và Công Chứng Chi Tiết Nhất

Chứng thực và công chứng là hai hình thức mà hiện nay nhiều người còn xa lạ trong thực tế. Trong bài viết dưới đây sẽ đưa ra một số điểm khác biệt cơ bản để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn khi nào nên sử dụng công chứng và khi nào nên sử dụng công chứng. Mời độc giả cùng theo dõi với chúng tôi.

Phân biệt chứng thực và công chứng - Nguyễn Huệ Notary Study

Công chứng và chứng thực là gì?

Biết sự khác biệt giữa chứng thực và công chứng? Trước hết, bạn cần hiểu rõ khái niệm công chứng, chứng thực.

Theo quy định của Luật Công chứng, công chứng là việc công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng xác nhận tính xác thực, hợp pháp của giao dịch dân sự hoặc hợp đồng bằng văn bản.

Công chứng viên xác nhận tính hợp pháp, chính xác và các giao dịch không vi phạm đạo đức xã hội của việc dịch tài liệu từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại.

Hiện tại không có khái niệm tiêu chuẩn về xác thực. Tuy nhiên, chứng thực có thể hiểu là việc có cơ quan công quyền có thẩm quyền chứng kiến giao dịch dân sự để đảm bảo tính hợp lệ, chính xác và hợp pháp của các bên tham gia giao dịch. Theo quy định tại Điều 2 Nghị định 23/2015/ND-CP của Chính phủ, việc chứng thực bản sao từ bản chính là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực trên cơ sở bản chính, bản sao trung thực với bản chính.

Chứng thực giao dịch, hợp đồng là việc cơ quan có thẩm quyền chứng thực địa điểm giao kết hợp đồng, thời gian, giao dịch, năng lực dân sự của các bên, ý chí tự nguyện và chữ ký của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.

Phân biệt công chứng và chứng thực?

Phân biệt chứng thực và công chứng - Nguyễn Huệ Notary Study

Về thẩm quyền

Công chứng viên : Văn phòng công chứng được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng công chứng được thành lập theo hình thức tổ chức công ty hợp danh.

Xác thực : Ủy ban nhân dân cấp xã, huyện, thành phố; Phòng Tư pháp huyện; Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự và các cơ quan khác thực hiện chức năng lãnh sự được Việt Nam ủy quyền ở nước ngoài. Công chứng viên.

Về giá trị pháp lý

Phân biệt chứng thực và công chứng - Nguyễn Huệ Notary Study

Khi nào chúng ta cần chứng thực/ công chứng?

Ngoài những khác biệt giữa công chứng và chứng thực, chúng tôi còn giúp bạn đọc có thêm thông tin về việc lựa chọn thời điểm công chứng, công chứng.

Theo yêu cầu của pháp luật

Khi thực hiện một số giao dịch liên quan đến nhà ở như hợp đồng mua bán, thế chấp, góp vốn, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở; Các hợp đồng gắn liền với quyền sử dụng đất như hợp đồng chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất…; các loại giấy tờ và di chúc về di sản; văn bản thỏa thuận về hôn nhân và gia đình… phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý. Nếu không thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực thì các giấy tờ trên có thể bị coi là không hợp lệ.

Là bằng chứng khi xảy ra tranh chấp

Hiện nay, các tranh chấp hợp đồng liên quan đến dân sự, kinh tế, thương mại ngày càng gia tăng và các bên tranh chấp gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bằng chứng xác đáng để chứng minh cho vụ việc của mình. Trong trường hợp này, các giao dịch, hợp đồng dân sự, kinh tế, thương mại được công chứng, chứng thực sẽ có giá trị chứng minh giúp các bên tham gia hợp đồng nhanh chóng giải quyết tranh chấp, hạn chế tranh chấp.

Công chứng, chứng thực có giá trị chứng minh là công cụ pháp lý hữu ích mà người dân có thể sử dụng để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và đảm bảo an toàn cho các giao dịch dân sự, bất động sản.

Với những thông tin trên, đã giúp bạn phân biệt giữa công chứng và chứng thực? Và giúp người đọc có cái nhìn bao quát nhất và đưa ra lựa chọn hợp lý khi hợp đồng, giao dịch cần được công chứng, chứng thực.

Bài viết liên quan