THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG TIẾNG ANH

Thông thường, các văn bản, hồ sơ, giấy tờ người dân mang đi công chứng được viết bằng Tiếng Việt. Vậy câu hỏi đặt ra, đối với hợp đồng viết bằng tiếng anh (hay tiếng nước ngoài) thì thủ tục công chứng thế nào?

Theo quy định về tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng tại Điều 6 Luật công chứng 2014 thì tiếng nói và chữ viết dùng trong công chứng là tiếng Việt. Do vậy, việc công chứng hợp đồng được viết bằng chữ nước ngoài là không được phép.

Thay vào đó, đối với những hợp đồng được viết bằng tiếng nước ngoài chúng ta có thể yêu cầu công chứng bản dịch hợp đồng sang tiếng Việt. Theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Luật công chứng 2014:

“Bản dịch được công chứng có giá trị sử dụng như giấy tờ, văn bản được dịch.”

Vì vậy, khi công chứng bản dịch thì giá trị nội dung của hợp đồng sẽ không thay đổi.

Trình tự thực hiện

Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra và giao cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện (Điều 21 Thông tư 06/2015/TT-BTP).

– Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

– Từng trang của bản dịch phải được đóng dấu chữ “Bản dịch” vào chỗ trống phía trên bên phải; bản dịch phải được đính kèm với bản sao của bản chính và được đóng dấu giáp lai.

– Lời chứng của công chứng viên đối với bản dịch phải ghi rõ thời điểm, địa điểm công chứng, họ tên công chứng viên, tên tổ chức hành nghề công chứng; họ tên người phiên dịch; chứng nhận chữ ký trong bản dịch đúng là chữ ký của người phiên dịch; chứng nhận nội dung bản dịch là chính xác, không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; có chữ ký của công chứng viên và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng.

Lưu ý: Công chứng viên không được nhận và công chứng bản dịch trong các trường hợp sau đây:

– Công chứng viên biết hoặc phải biết bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hp lệ; bản chính giả;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;

– Giấy tờ, văn bản được yêu cầu dịch thuộc bí mật nhà nước; giấy tờ, văn bản bị cấm phổ biến theo quy định của pháp luật.

Theo: Thư Viện Pháp Luật

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Tầng trệt Trung tâm Việc làm Thanh niên, số 41 Cách Mạng Tháng 8 , Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Phone: 0907.765235 (Hotline)

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan