TỔNG HỢP CHI TIẾT CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC

Trước tiên, bạn phải biết công chứng, chứng thực là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Luật Công chứng 2014 thì công chứng được hiểu:

Là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Chứng thực được hiểu cơ bản là việc căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính, được quy định chi tiết tại Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP .

Văn bản hướng dẫn về công chứng:

Bộ Luật dân sự 2015;

Luật Công chứng 2014;

Nghị định 29/2015/NĐ-CP chi tiết Luật Công chứng;

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH Luật công chứng;

Thông tư 06/2015/TT-BTP hướng dẫn một số điều Luật Công chứng;

Thông tư 04/2015/TT-BTP về Tập sự hành nghề Công chứng;

Thông tư liên tịch 257/2016/TT-BTC về Phí công chứng, chứng thực;

Thông tư 111/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông thư 257/2016/TT-BTC;

Luật 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch;

Thông tư 11/2012/TT-BTP ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng

Thông thư 257/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên;

Văn bản hướng dẫn về chứng thực:

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

Công văn 1352/HTQTCT-CT triển khai thực hiện Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Nghị định 20/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Thông thư 257/2016/TT-BTC;

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT Thông Tư Quy Định Chế Độ Báo Cáo Về Hoạt Động Chứng Thực Chữ Ký Số

Thông tư 226/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực;

Nguồn tham khảo: danluat.thuvienphapluat.vn (Thư viện pháp luật)

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Tầng trệt Trung tâm Việc làm Thanh niên, số 41 Cách Mạng Tháng 8 , Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Phone: 0907.765235 (Hotline)

Email: info@dotary.vn

Website: https://dotary.vn/

Bài viết liên quan