SỔ HỘ KHẨU TỈNH NÀY CÔNG CHỨNG Ở TỈNH KHÁC ĐƯỢC KHÔNG?

Sổ hộ khẩu tỉnh này đi công chứng ở tỉnh khác được không? Đây là câu hỏi chắc hẳn rất nhiều người đi làm, đi học xa quê thắc mắc nhất, khi có công việc bắt buộc phải công chứng giấy tờ thì việc lo ngại hộ khẩu ngoài tỉnh sẽ không công chứng được. Để giải đáp thắc mắc trên, hãy cùng Dotary tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Trường hợp bạn có thể thực hiện sao y bản chính là sổ hộ khẩu thành nhiều bạn tại các cơ quan có thẩm quyền, không bắt buộc phải thực hiện tại địa phương nơi bạn cư trú. Căn cứ pháp lý: Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP

Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp) có thẩm quyền và trách nhiệm:

a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản; 2. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:a) Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;b) Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

c) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;d) Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

đ) Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

e) Chứng thực di chúc;

g) Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

h) Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 77 Luật Công chứng 2014 quy định Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản của công chứng viên

Công chứng viên được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản.2. Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng thực. Đồng thời, Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP cũng quy định rõ: Việc chứng thực bản sao từ bản chính không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.Lưu ý: khi thực hiện sao y từ bản chính, bạn phải đem theo bản chính để đối chiếu.

Qua Khoản 5 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP các bạn đã biết rõ sổ hộ khẩu tỉnh này công chứng tỉnh khác là được phép rồi đúng không, yên tâm đi công chứng mà không lo hộ khẩu ngoài tỉnh bạn chỉ cần đem theo bản chính cần công chứng.

Thông tin mang tính chất tham khảo, vui lòng truy cập nguồn tin khi sử dụng trong trích dẫn pháp lý.

Công ty cổ phần giải pháp công nghệ số Dotary

Địa chỉ: Lầu 2, 76 D15 KDC Hồng Loan, P. Hưng Thạnh, Q. Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0907.765235

Email: info@dotary.vn

Trang web:https://dotary.vn/

Bài viết liên quan